Παρατηρώντας τις εξελίξεις στον κλάδο μας και μαθαίνοντας πράγματα για τις επιχειρήσεις, έκανα την παρακάτω σκέψη: οι προσπάθειες των επαγγελματιών μας, ίσως κυρίως στην Ελλάδα, αλλά όχι απαραίτητα μόνο εδώ, εστιάζουν α) στην κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και β) στη συνεχή κατάρτιση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας (ειδικά μέσω σεμιναρίων και νέων τεχνολογιών). Σίγουρα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα και οι προσπάθειες που γίνονται κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχει κάτι που έχουμε ίσως δεδομένο, αλλά χρειάζεται την προσοχή και τη συνδρομή μας. Θα ήταν πιστεύω ωφελιμότερο και αποδοτικότερο συνολικά για τον κλάδο να εστιάσουμε, παράλληλα βέβαια με τα ανωτέρω, στην αύξηση της πίτας της μεταφραστικής αγοράς. Τι εννοώ μ’ αυτό; Πρέπει να πείσουμε τις (ελληνικές) επιχειρήσεις, που δεν είναι ιδιαίτερα εξωστρεφείς και δεν είναι διατεθειμένες να πληρώσουν για υπηρεσίες μετάφρασης, ειδικά σε περίοδο κρίσης, για την αξία των υπηρεσιών μας. Πρέπει να διαφημίσουμε τις υπηρεσίες μας και τη χρησιμότητά τους, ώστε όχι μόνο να διατηρήσουμε τους υπάρχοντες πελάτες, αλλά και να κερδίσουμε νέους, που μέχρι τώρα δεν σκέφτονταν, δεν θεωρούσαν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν τις μεταφραστικές υπηρεσίες.

Όπως έγραψα για τα ξενοδοχεία, σε προηγούμενο κείμενο, η μετάφραση συμβάλλει στην αύξηση της προβολής και της εμφανισιμότητάς τους στο διαδίκτυο, το νέο πεδίο ανταγωνισμών και διαφήμισης για τις επιχειρήσεις. Ακόμα και για επιχειρήσεις με μη εξαγωγική δραστηριότητα, η μετάφραση για παράδειγμα της ιστοσελίδας τους προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα στη συνολική εικόνα της επιχείρησης. Όσο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να στραφούν στην αγορά του εξωτερικού, είναι σαφές ότι δεν γίνονται όλες οι επικοινωνίες στα αγγλικά, οι ετικέτες των προϊόντων, τα συμβόλαια και το προωθητικό υλικό. Ας μη γελιόμαστε, η εσωτερική αγορά δεν έχει χρήματα, αυτό καθιστά αναγκαία τη στροφή των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ειδικά σε αναδυόμενες αγορές όπως η Ρωσία και η Κίνα. Η εξωστρέφεια και ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι εγγενή συστατικά μιας επιτυχημένης επιχείρησης, άλλωστε, όχι μόνο τώρα με την κρίση. Οι επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν αυτό έχουν ήδη συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων. Η μετάφραση μπορεί να συμβάλει σε τέτοιες δραστηριότητες και θα πρέπει να πείσει και να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τέτοιες στρατηγικές, πράγμα που θα συνεπάγεται οφέλη και για τη μετάφραση, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η μετάφραση μπορεί να μεσολαβήσει επωφελώς μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών/συνεργατών τους, ακόμα και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Είναι σαφές, νομίζω, γιατί εστίασα σε επιχειρήσεις και όχι ιδιώτες, το συμπέρασμα είναι ότι ενώ η αγορά θα κρίνει τελικά, πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο, ποιοι είναι οι καλύτεροι μεταφραστές σε ποιότητα και επαγγελματισμό, το συμφέρον του κλάδου είναι να μεγεθύνει αυτή την αγορά με ενδιαφέρον στη μετάφραση, να επενδύσει στη διαφήμιση των υπηρεσιών του και των πλεονεκτημάτων του και να υποστηρίξει, προωθήσει (ή δημιουργήσει) μεταφραστικές ανάγκες, όπως συμβαίνει σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία της αγοράς. Με ποιον τρόπο; Αυτό το αφήνω σε εσάς…(ή ίσως το δούμε σε επόμενο κείμενο)