Πολλά νομικά έγγραφα, ιδιωτικά και εταιρικά, χρειάζονται μετάφραση.

Είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα είδη εγγράφων, με ορολογία και προσωπικά δεδομένα.

Απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένους και έμπιστους επαγγελματίες!

yourtranslator_%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82

Το Yourtranslator συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ “TOCL (Μετάφραση πολιτισμικών στοιχείων για την ένταξη των μεταναστών)” που υλοποιείται με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στοχεύει στην ομαλή ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας υποδοχής δίνοντας έμφαση στη μετάδοση των πολιτισμικών στοιχείων της εκάστοτε χώρας. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Διαβάστε το δεύτερο newsletter του έργου και ενημερωθείτε για την πρόοδό του:

tocl_newsletter_2_grrtocl_newsletter_2_eng