sharp-drop-2086417_640

Είναι γεγονός ότι οι αγορές υπηρεσιών γίνονται ολοένα και περισσότερο διαδικτυακά. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ακόμα κι όταν η αγορά γίνεται στο κατάστημα, η έρευνα που προηγείται γίνεται σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο. Είναι επίσης γεγονός ότι το κειμενικό περιεχόμενο στα μέσα επικοινωνίας, το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ακόμα περισσότερο, περιορίζεται διαρκώς λόγω της ελκυστικότητας του περιεχομένου σε εικόνες, βίντεο και πολυμέσα. Ωστόσο, όσο περισσότερο μειώνεται η έκταση του κειμένου τόσο σημαντικότερο είναι το κείμενο που χρησιμοποιείται τελικά να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον σκοπό του.

Τι θα πει αυτό; Θα πει ότι κάθε πάροχος μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος χρειάζεται περιγραφή της επιχείρησής του, του προϊόντος ή της υπηρεσίας του και, ανάλογα με την περίπτωση, των διαδικασιών, των τρόπων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί, καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Στη δε περίπτωση του τουρισμού χρειάζεται ενδεχομένως και αναφορά σε γεωγραφικά, πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους σχεδιαστές ιστοσελίδων, το περιεχόμενο αυτό πρέπει:

  • να είναι σύντομο και περιεκτικό, δηλαδή να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να κουράζει
  • να είναι πρωτότυπο/μοναδικό, δηλαδή να έχει γραφτεί εξαρχής και αποκλειστικά για το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία και το συγκεκριμένο μέσο προώθησης/προβολής. Να είναι καινούριο, επομένως, να φαίνεται και να είναι αυθεντικό, αληθινό και ειλικρινές
  • να μην είναι υπερβολικό ούτε τελείως λιτό, και οπωσδήποτε ελκυστικό και με ύφος διαφημιστικό. Αυτό το καθιστά αυτόματα και αποτελεσματικό ως προς τη στόχευσή του και την απήχηση στους υποψήφιους πελάτες.

Το Yourtranslator, κατόπιν σχετικών αιτημάτων πολλών πελατών και αξιοποιώντας πολυετή εμπειρία στο κομμάτι του transcreation και της δημιουργικής γραφής, θέτει πλέον στη διάθεση των πελατών του και υπηρεσίες κειμενογραφίας, για την οποία διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες και εξαιρετικά δείγματα γραφής. Λειτουργώντας ήδη στην πράξη εδώ και πολύ καιρό συμβουλευτικά σε γλωσσικά ζητήματα που προβληματίζουν τους πελάτες μας, προτείνουμε πλέον την ολοκληρωμένη αυτή υπηρεσία που απαλλάσσει επιχειρήσεις και σχεδιαστές ιστοσελίδων από το άγχος λαθών σε γραμματική, σύνταξη και ορθογραφία, αλλά και εσφαλμένων γλωσσικών επιλογών ως προς το κοινό, τον πολιτισμό, το περιεχόμενο και το στόχο της υπηρεσίας.

Γιατί ό,τι κι αν προσφέρετε στους πελάτες σας, το βέβαιο είναι ότι χρειάζεστε μια καλή διαδικτυακή παρουσία με κοφτερά και έξυπνα κείμενα που θα προσελκύσουν το κοινό σας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@yourtranslator.io!

One of the biggest problems faced by the translation sector is customer perceptions on translation cost, which is often deemed too high. This is due to the fact that translation, both as a science and as a profession, is largely misunderstood due to the ignorance surrounding this field.

However, if you are considering translating your website, advertising material or any other  company documents and files, there are various reasons why you should not hesitate to invest in a high-quality translation:

1. A good translation helps increase sales

In a recent survey by Common Sense Advisory, the research company in the field of translation, 75% of internet users do not take important buying decisions if the description of the product or products is not available in their language. That makes sense: when someone is about to make a purchase, he/she wants to know everything surrounding the product or service he/she has chosen and to be certain that he/she has understood all the information correctly. What is even more important is that the text a potential customer is reading in his/her native language is not ridden with mistakes and inaccuracies and that it flows naturally,  enhancing his/her trust in the quality of the product or service he/she is about to buy.

2. You will not use your translation only once

If you think the translation cost is high, think again; most of the time you don’t use your translation only once. If you are interested in translating your website, just think that the text you will get will be your company’s “storefront” until you decide to change it, so, if you are like most people, for a number of years. If what you are looking to translate is advertising material, consider that it will be distributed or published before a large number of potential customers and therefore can lead to much higher profits through boosted sales. Finally, if you need to translate product labels or descriptions, these will accompany your products for as long as they are part of your product line. In other words, translation is a long-term investment that could keep benefiting you and your company for a very long time after the service is provided.

3. A poor translation entails higher cost

Many companies select translators and other language service providers based exclusively on cost. The reason is that they have not realised that translation is a service and not a product and therefore the quality of the final result depends greatly on the person or company who will provide it. If you make the wrong choice and end up getting a poor translation, the cost will be higher in the long term; you may have to correct the translation or even assign the job to another translator. However, the cost for your company’s reputation can be even higher. A poor translation affects the opinion of your potential customers in a negative way about your company and can lead them to assume that the quality standards of your company reflect the quality of your services or products. Even if your services or products are the best in the field, customers visiting your website are not always capable of knowing that and in many cases rely on their first impression to make their choice.

For all of the above reasons, next time you need a translator for your text, take all these factors into account before you make a decision. After all, the best advertisement for your company is the way you present it to your audience!

********************************************************

3 λόγοι για να επενδύσετε σε μια καλή μετάφραση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μεταφραστικός κλάδος είναι οι αντιλήψεις των πελατών σχετικά με το κόστος της μετάφρασης, το οποίο πολλές φορές κρίνεται ως υπερβολικά υψηλό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μετάφραση, ως επιστήμη αλλά και ως επαγγελματική δραστηριότητα, είναι σε μεγάλο βαθμό παρεξηγημένη, λόγω της άγνοιας που επικρατεί γύρω από αυτήν.

Ωστόσο, αν σκέφτεστε να μεταφράσετε την ιστοσελίδα σας, το διαφημιστικό υλικό σας ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και αρχεία της επιχείρησής σας, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να διστάσετε να επενδύσετε σε μια καλή μετάφραση:

1. Μια καλή μετάφραση βοηθάει στην αύξηση των πωλήσεων

Σε μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας ερευνών Common Sense Advisory, που ειδικεύεται στον τομέα της μετάφρασης, το 75% των χρηστών του διαδικτύου δήλωσαν ότι δεν λαμβάνουν σημαντικές αγοραστικές αποφάσεις εάν η περιγραφή του προϊόντος ή των προϊόντων δεν διατίθεται στη γλώσσα τους. Είναι λογικό: όταν κάποιος πρόκειται να προβεί σε μια αγορά, θέλει να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία που επιλέγει και να είναι βέβαιος ότι τις έχει κατανοήσει σωστά. Ακόμα σημαντικότερο είναι το κείμενο που διαβάζει στη γλώσσα του να μην περιλαμβάνει ανακρίβειες και λάθη και να ρέει φυσικά, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζει. 

2. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τη μετάφρασή σας μόνο μια φορά

Αν το κόστος της μετάφρασης σας φαίνεται υψηλό, ξανασκεφτείτε το: στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα την χρησιμοποιήσετε μόνο μια φορά. Αν ενδιαφέρεστε για μετάφραση της ιστοσελίδας σας, σκεφτείτε ότι το κείμενο που θα λάβετε θα είναι η «βιτρίνα» της επιχείρησής σας μέχρι να αποφασίσετε να αλλάξετε την ιστοσελίδα σας, δηλαδή —στην πλειονότητα των περιπτώσεων— για αρκετά χρόνια. Αν θέλετε να μεταφράσετε διαφημιστικό υλικό, αναλογιστείτε ότι θα διανεμηθεί ή θα δημοσιευτεί σε μεγάλο αριθμό δυνητικών πελατών κι ως εκ τούτου μπορεί να σας αποφέρει πολλαπλάσια κέρδη σε πωλήσεις. Αν, δε, θέλετε να μεταφράσετε τις ετικέτες ή τις περιγραφές των προϊόντων σας, οι μεταφράσεις τους θα σας συνοδεύουν για όσο διάστημα συνεχίζετε να εμπορεύεστε αυτά τα προϊόντα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση που μπορεί να συνεχίσει να παράγει οφέλη για εσάς και την επιχείρησή σας για πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

3. Μια κακή μετάφραση συνεπάγεται υψηλότερο κόστος

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν τους παρόχους των μεταφραστικών και άλλων γλωσσικών υπηρεσιών τους με γνώμονα αποκλειστικά το κόστος. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι η μετάφραση συνιστά υπηρεσία και όχι προϊόν, και ως εκ τούτου η επιλογή του ατόμου ή της εταιρείας που θα την αναλάβει επηρεάζει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα. Αν κάνετε τη λάθος επιλογή και καταλήξετε με μια κακή μετάφραση, το κόστος για εσάς θα είναι μεγαλύτερο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο: για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να διορθώσετε τη μετάφραση ή ακόμα και να αναθέσετε την εργασία σε άλλο μεταφραστή. Ωστόσο, το κόστος για τη φήμη της επιχείρησής σας θα είναι ακόμα μεγαλύτερο: μια κακή μετάφραση προδιαθέτει αρνητικά τους δυνητικούς πελάτες σας και μπορεί να τους οδηγήσει να συμπεράνουν ότι το επίπεδο της ιστοσελίδας σας αντανακλά το επίπεδο των υπηρεσιών σας ή των προϊόντων σας. Ακόμα κι αν προσφέρετε τις καλύτερες υπηρεσίες ή τα καλύτερα προϊόντα στον κλάδο σας, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας δεν είναι πάντοτε σε θέση να το γνωρίζουν και σε πολλές περιπτώσεις βασίζονται στην πρώτη εντύπωση για την επιλογή τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να επιλέξετε συνεργάτη για τις μεταφράσεις σας, λάβετε υπόψη όλους τους παράγοντες για να αποφασίσετε. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι η καλύτερη διαφήμιση για την επιχείρησή σας είναι ο τρόπος που την παρουσιάζετε!

by Marina Spanou

Nowadays there is more and more talk of transcreation, as opposed to simple translation. With the rise of globalisation and the opening up of new markets and horizons, companies increasingly need to translate their content to various languages; content which does not consist only of contracts and “dry” manuals, but —more often than not— it involves marketing texts that need to be translated “creatively” in order to make the same impact in other languages. That’s where transcreation comes in.

What is translation?

Let’s start by defining translation first, so that we can move on to explain its differences with transcreation. Defining translation is no easy task, as there are various, often conflicting, theories regarding its meaning, process and purpose. Some scholars argue that translation should reflect the original text as faithfully as possible, while others contend it can —and must— make compromises to achieve a natural flow in the target language. Philosophical questions aside, when it comes to commercial texts, it is generally believed that there should be a fair degree of flexibility, albeit without straying too far from the meaning of the original. We don’t want to change any meanings or intentions here; our role is that of a conveyor and not of an author.

What is transcreation?

Transcreation is a much more demanding process than translation. As discussed above, a good translation is not about translating word-for-word; nevertheless, a certain extent of loyalty to the original is always to be expected, as the role of the translator is not to create content, but rather to express the existing one in another language. Transcreation, on the other hand, can often entail the complete transformation of the text’s syntax and vocabulary, and even go so far as to radically change or omit some elements of the text if it serves the overall purpose. As such, the process of transcreation is much more complicated, requires different, albeit relevant, skills and significantly more time. Unsurprisingly, all these factors contribute to the higher costs associated with this service.

So which one do I need?

An easy way to figure out if you need to translate or to transcreate your text is this: if you want to receive a text that flows naturally in the target language but still includes all the content of the original, you should ask for simple translation. However, when you want your text to sound like it came out of the copywriting department of an advertising agency, transcreation is the way to go.

That being said, it is important to bear in mind that transcreation is a distinct service, meaning that not all translators are able to provide it. A good translator must have many skills, among which a thorough knowledge and understanding of the source language, an almost perfect knowledge of the target language, and the experience that enables you to tread the thin line between faithful and “free” translation. On the other hand, translators venturing into transcreation often have a marketing background, experience in the field or just a deep interest or natural flair for writing commercial copy, none of which is a requirement for a professional translator.

To sum up, the best way to make sure you will get the desired results is to communicate your needs and wishes to the language professional of your choice. The more information you provide your translator before you assign the project, the closer the final text will be to your needs and expectations.

 

***************************************

Μετάφραση vs Δημιουργική Μετάφραση ή  αλλιώς Translation vs Transcreation

Ποιο απ’ τα δύο χρειάζεστε και γιατί;

Σήμερα γίνεται ολοένα και περισσότερο λόγος για τη δημιουργική μετάφραση, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της απλής μετάφρασης. Με την άνοδο της παγκοσμιοποίησης και το άνοιγμα νέων αγορών και οριζόντων, οι εταιρείες χρειάζονται όλο και περισσότερο να μεταφράσουν περιεχόμενο που τις αφορά σε διάφορες γλώσσες, περιεχόμενο μάλιστα το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο συμβόλαια και τυποποιημένα εγχειρίδια, αλλά -πολύ συχνότερα από όσο μπορεί να φανταστεί κανείς- κείμενα «μαρκετίστικα», με στόχο τις πωλήσεις, τα οποία χρειάζεται να μεταφραστούν «δημιουργικά» ώστε να επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα και σε άλλες γλώσσες. Εδώ είναι που παρεμβαίνει η δημιουργική μετάφραση.

Τι είναι μετάφραση;

Ας αρχίσουμε με έναν ορισμό της μετάφρασης, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να εξηγήσουμε τις διαφορές της με τη δημιουργική μετάφραση. Δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς τη μετάφραση, καθώς υπάρχουν διαφορετικές, συχνά συγκρουόμενες μεταξύ τους, θεωρίες σχετικά με τη σημασία, τη διαδικασία και το σκοπό της. Κάποιοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η μετάφραση πρέπει να αντανακλά το πρωτότυπο κείμενο όσο πιο πιστά γίνεται, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι μπορεί –και πρέπει- να υπάρχει κάποια απόκλιση από το πρωτότυπο προκειμένου να δοθεί φυσική ροή στη γλώσσα-στόχο. Πέρα από τυχόν φιλοσοφικά ζητήματα, στην περίπτωση των εμπορικών κειμένων, επικρατεί η άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ένας ικανός βαθμός ευελιξίας, χωρίς παρόλα αυτά να απομακρύνεται ο μεταφραστής/η μεταφράστρια πάρα πολύ από το νόημα του πρωτοτύπου. Δεν επιδιώκεται εδώ η αλλαγή νοημάτων ή προθέσεων, ακριβώς γιατί μεταφέρουμε νοήματα, δεν υποκαθιστούμε το συγγραφέα.

Τι είναι δημιουργική μετάφραση;

Η δημιουργική μετάφραση είναι πολύ πιο απαιτητική από τη μετάφραση ως διαδικασία. Όπως είπαμε και πριν, η καλή μετάφραση δεν είναι η κατά λέξη μετάφραση, αν και πάντα αναμένεται ότι θα είναι κάπως πιστή στο πρωτότυπο. Άλλωστε ο ρόλος του μεταφραστή ή της μεταφράστριας δεν είναι να δημιουργεί περιεχόμενο, αλλά μάλλον να βρίσκει τρόπους να εκφράσει το υπάρχον περιεχόμενο σε μια άλλη γλώσσα. Η δημιουργική μετάφραση, από την άλλη πλευρά, μπορεί συχνά να απαιτεί να τροποποιηθεί πλήρως η σύνταξη και το λεξιλόγιο του κειμένου, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να αλλάζει σημαντικά ή να παραλείπει ορισμένα στοιχεία του κειμένου εάν αυτό εξυπηρετεί το συνολικό σκοπό του. Συνεπώς, η διαδικασία της δημιουργικής μετάφρασης είναι πολύ πιο πολύπλοκη, απαιτεί διαφορετικές, πλην συναφείς, δεξιότητες, και κυρίως πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι φυσικό λοιπόν το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας να είναι, λόγω των παραπάνω, υψηλότερο.

Άρα εγώ ποιο απ’ τα δύο χρειάζομαι;

Ένας απλός τρόπος να καταλάβετε αν χρειάζεστε μετάφραση ή δημιουργική μετάφραση του κειμένου είναι ο εξής: αν θέλετε να λάβετε ένα κείμενο που ρέει φυσικά στη γλώσσα-στόχο, διατηρώντας όλο το περιεχόμενο του πρωτοτύπου, ζητήστε απλή μετάφραση. Αν παρόλα αυτά θέλετε το κείμενό σας να φαίνεται σαν να βγήκε από το τμήμα δημιουργικής γραφής διαφημιστικής εταιρείας, η δημιουργική μετάφραση είναι το σωστό εργαλείο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η δημιουργική μετάφραση είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία, δηλαδή δεν μπορούν όλοι οι μεταφραστές να την παράσχουν. Ένας καλός μεταφραστής μπορεί να έχει πολλές δεξιότητες, όπως βαθιά γνώση και κατανόηση της γλώσσας-πηγής, σχεδόν άριστη γνώση της γλώσσας-στόχου και την εμπειρία να ακροβατεί μεταξύ πιστής και «ελεύθερης» μετάφρασης. Ωστόσο, οι μεταφραστές που τολμούν την ενασχόληση με τη δημιουργική μετάφραση συχνά διαθέτουν υπόβαθρο στο μάρκετινγκ, εξειδίκευση στον τομέα ή απλά βαθύτερο ενδιαφέρον ή φυσική κλίση στη γραφή εμπορικού περιεχομένου, δεξιότητες που δεν απαιτείται να έχει ο/η επαγγελματίας μεταφραστής/μεταφράστρια.

Συμπερασματικά, ο καλύτερος τρόπος να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι να εξηγήσετε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας στον επαγγελματία της γλώσσας που έχετε επιλέξει. Όσο περισσότερες πληροφορίες παράσχετε στο μεταφραστή/στη μεταφράστρια πριν του/της αναθέσετε ένα έργο, τόσο πιο πιθανό είναι το τελικό κείμενο να πλησιάζει περισσότερο τις ανάγκες και προσδοκίες σας.