Συνέντευξη του μήνα – Σώτη Τριανταφύλλου
(Συγγραφέας, μεταφράστρια)

Please scroll down to read the interview in English.

Μιλήστε μας για εσάς. Σε ποια ηλικία αντιληφθήκατε ότι θέλατε να γίνετε συγγραφέας και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη μετάφραση;

Ήθελα να γίνω συγγραφέας από πολύ νεαρή ηλικία αλλά δεν ήξερα πώς. ‘Αρχισα να σπουδάζω διάφορα πράγματα, κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Επίσης, δεν ήθελα να εκτεθώ άσχημα με το να εκδώσω γραπτά για τα οποία αργότερα θα ντρεπόμουν. Δεν μου αρέσει η ιδέα του πρωτόλειου. Όσο για τη μετάφραση, είμαι, θα λέγαμε, πολύγλωσση επίσης από πολύ νεαρή ηλικία. Η μετάφραση ήταν μαθητεία στη συγγραφή. Πάντως, ως διαδικασία, δεν με ενθουσιάζει.

 

Πιστεύετε ότι η εμπειρία σας -και το ταλέντο σας- ως συγγραφέα σας βοηθούν στις λογοτεχνικές μεταφράσεις που αναλαμβάνετε; Συμφωνείτε με την άποψη ότι οι μεταφραστές λογοτεχνίας πρέπει να είναι, έστω και λίγο, συγγραφείς οι ίδιοι;

Παρότι έχω κάνει πολλές λογοτεχνικές μεταφράσεις, προτιμώ πάντοτε τα δοκίμια, κυρίως όταν μπορούν να μου διδάξουν κάτι. Πράγματι, ο καλός μεταφραστής πρέπει να έχει κάποιο συγγραφικό ταλέντο. Αλλά αυτό είναι σπάνιο…Το συγγραφικό ταλέντο λείπει κι από τους περισσότερους συγγραφείς.

 

Έχετε αναφέρει ότι είστε λάτρης της μουσικής, και ιδίως του ροκ εντ ρολ. Έχει ειπωθεί ότι η μετάφραση μοιάζει με νέα εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού. Συμφωνείτε; 

Καλή ιδέα. Όμως πολλοί μεταφραστές που τυχαίνει να είναι και συγγραφείς το παρακάνουν: η υπερβολική ελευθερία στην απόδοση του κειμένου είναι ένδειξη ναρκισσισμού, αν όχι συμπλέγματος κατωτερότητας έναντι του μεταφραζόμενου συγγραφέα. Πολλές διασκευές μουσικών κομματιών μάς απογοητεύουν επειδή, στην πραγματικότητα, επιζητούμε την πρωτότυπη ερμηνεία.

 

Ποια είναι η γνώμη σας για το μέλλον της λογοτεχνικής μετάφρασης στην Ελλάδα;

Τα πράγματα βελτιώνονται – εννοείται. Σε περιόδους μαζικής βιβλιοπαραγωγής όπως ήταν, για παράδειγμα, η δεκαετία του 1970, οι κακές μεταφράσεις ήταν ο κανόνας. Τίθεται κι ένα οικονομικό ζήτημα: οι μεταφραστές δεν πληρώνονται καλά – με αποτέλεσμα να προσφέρουν συχνά εργασία χαμηλής ποιότητας. Όχι ότι αυτό δικαιολογεί την προχειρότητα ή τους απαλλάσσει από την ευθύνη.

 

Ποιο από τα βιβλία που έχετε μεταφράσει θα λέγατε ότι σας σημάδεψε περισσότερο και γιατί;

Κανένα. Απλώς έχουν υπάρξει βιβλία που, καθώς τα μετέφραζα δεν ήθελα τη ζωή μου, όπως έχουν υπάρξει και βιβλία που απολάμβανα. Η μετάφραση μπορεί να γίνει αγγαρεία – η συγγραφή όχι.

 

Interview of the month – Soti Triantafyllou
(Author, translator)

Tell us a little bit about yourself. When did you realise you wanted to become a writer and how did you start working as a literary translator?

I wanted to be a writer from a very young age, but I didn’t know how. I started studying various subjects, and I am still studying today. What’s more, I didn’t want to create a negative image by publishing books that I would later be ashamed of. I don’t like the idea of a writer’s first immature work. As for translation, I have been multilingual since I was very young. Translation was an apprenticeship in writing for me. However, I don’t particularly enjoy it as a process.

 

Do you think that your experience –and talent- contribute in your literary translations? Do you agree with the view that literary translators must be writers themselves, even if only a little bit?

Although I have translated literature on many occasions, I always prefer essays, especially when I can learn something by reading them. Indeed, a good translator must be somewhat talented in writing. However, this is rare…Even most writers lack talent in writing.

 

You have mentioned that you are an avid fan of music, and especially rock ‘n’ roll. It has been said that translation can be seen as the cover version of a track. Do you agree with that view? 

It’s an interesting view. However, many translators that happen to be writers as well often overdo it: translating too freely is a sign of narcissism, if not of an inferiority complex towards the author whose book you’re translating. We often find covers of songs disappointing, because in reality, we long for the original version.

 

What is your opinion about the future of literary translation in Greece?

I think that things are getting better. During periods of mass book production, like  the ‘70s, poor translations were the rule. There is also a financial issue: translators are not paid well, which often results in translations of low quality. Of course, their lack of professionalism is not justified nor does it mean they’re not responsible for the quality of their translation. 

 

Among the books you have translated, which one has stayed with you the most and why? 

None of them. I’ve translated books that have bored me to death, and others that I actually enjoyed translating. Translation, as opposed to writing, can sometimes become a chore.

Interview translated by Yourtranslator.gr