Το Yourtranslator συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ “TOCL (Μετάφραση πολιτισμικών στοιχείων για την ένταξη των μεταναστών)” που υλοποιείται με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στοχεύει στην ομαλή ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας υποδοχής δίνοντας έμφαση στη μετάδοση των πολιτισμικών στοιχείων της εκάστοτε χώρας. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Διαβάστε το δεύτερο newsletter του έργου και ενημερωθείτε για την πρόοδό του:

tocl_newsletter_2_grrtocl_newsletter_2_eng

 

tocl_logo_final

Το έργο TOCL αφορά τη δημιουργία μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που θα στηρίξει την καλύτερη ένταξη των μεταναστών στις χώρες υποδοχής μέσω της μετάδοσης πολιτισμικών στοιχείων κατά τη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής στους μετανάστες.

To πρώτο παραδοτέο του έργου αφορά την κατάρτιση εθνικών εκθέσεων για τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία).
Για αυτόν τον σκοπό συγκεντρώσαμε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα πολιτισμικά στοιχεία της χώρας υποδοχής μεταφέρονται -ή όχι- στους μετανάστες κατά τη διδασκαλία της γλώσσας. Η κοινοπραξία εντόπισε καλές πρακτικές δίνοντας έμφαση σε στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν επιτυχή για την καλύτερη ένταξη αυτών των ομάδων.
Στην παρακάτω περίληψη της συγκεντρωτικής έκθεσης της κοινοπραξίας θα δείτε τα ευρήματα της έρευνας του έργου TOCL – Μετάφραση Πολιτισμικών Στοιχείων από τις χώρες της κοινοπραξίας σχετικά με την παροχή πολιτισμικής εκπαίδευσης κατά τη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τα ευρήματα σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τα πολιτισμικά στοιχεία που θα προσεγγιστούν, την υφιστάμενη παροχή κατάρτισης και την ανάγκη για κατάρτιση και παροχή υλικού για την ανάπτυξη της Μεθοδολογίας της Μετάφρασης Πολιτισμικών Στοιχείων.

greek_tocl_r1_abstract_consortium_summary_report_f

Επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου για να μάθετε περισσότερα ⬇️

https://mygrants.it/en/tocl/