Το Yourtranslator συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ “TOCL (Μετάφραση πολιτισμικών στοιχείων για την ένταξη των μεταναστών)” που υλοποιείται με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στοχεύει στην ομαλή ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας υποδοχής δίνοντας έμφαση στη μετάδοση των πολιτισμικών στοιχείων της εκάστοτε χώρας. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή κατά το τρίτο εξάμηνο εφαρμογής του έργου, οι εταίροι του έργου TOCL είχαν μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία.
Σχεδιάσαμε το προσχέδιο της μεθοδολογίας Translating Culture και το πρακτικό της κομμάτι, συγκεντρωμένο σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ονομάζεται Translating Culture Training Manual. Στη συνέχεια, το Yourtranslator διοργάνωσε, εκ μέρους της κοινοπραξίας του έργου, τη δραστηριότητα μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης που έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ 16 και 19 Μαΐου. Αυτή η δραστηριότητα παρουσίασε το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού εγχειριδίου TC και μερικά πρακτικά παραδείγματα για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις γνώσεις κατά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στους μετανάστες. 15 συμμετέχοντες από 5 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα και Κύπρος) μοιράστηκαν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους ως καθηγητές γλωσσών που δουλεύουν με μετανάστες, καθώς και ιδέες και σχόλια. Στη συνέχεια, μετέφεραν τις γνώσεις που αποκόμισαν στις επαγγελματικές τους κοινότητες μέσω της πιλοτικής εκπαίδευσης. Η τελευταία ενέργεια είναι η οριστικοποίηση του εγχειριδίου TC που θα χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές τάξεις διδασκαλίας γλωσσών σε μετανάστες σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας του έργου.
Τέλος, η κοινοπραξία έχει ήδη προχωρήσει στο τελευταίο παραδοτέο του έργου, που είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου TOCL.
Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το έργο και τις σχετικές δραστηριότητες, ανατρέξτε στον ιστότοπό μας και στο τρίτο ενημερωτικό μας δελτίο.

Διαβάστε το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου εδώ:

tocl_newsletter_3_grtocl_newsletter_3_eng