Το Yourtranslator συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ “TOCL (Translation of Cultural Language for the inclusion of migrants)” που υλοποιείται με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στοχεύει στην ομαλή ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας υποδοχής δίνοντας έμφαση στη μετάδοση των πολιτισμικών στοιχείων της εκάστοτε χώρας. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Διαβάστε το πρώτο newsletter του έργου:

tocl_newsletter_1_gr

 

 

tocl_newsletter_1_eng

cok-2

Over the past few months, Yourtranslator was honored to have collaborated with Amal Alliance for the translation of their award-winning program “Colors of Kindness” into the Greek language. “Colors of Kindness” is an innovative EdTech solution that helps children develop their social and emotional competencies that was inspired by Amal Alliance’s preexisting Rainbow of Education curriculum. Designed to help cope with the effects of the pandemic, this holistic hybrid approach eases the transition back into the classroom while enhancing well-being.

Yourtranslator adapted the material in Greek and, following its pilot implementation last year, the program was successfully introduced in all Greek primary schools in September 2022 through the Skills Labs program.

Amal Alliance is an international non-profit, non-governmental organization (NGO) that aims to empower displaced and disenfranchised children through 4 pillars of support: 1) social-emotional learning (SEL), 2) psychosocial support, 3) early childhood development, and 4) peace education. In June 2022, UNHCR teamed up with the EdTech Hub, mEducation Alliance, Global Innovation Exchange (GIE) and ECW to respond to the learning emergency caused by COVID-19 school closures. Amal Alliance was honored to be selected to design an education in emergency prototype – giving life to Colors of Kindness!

Yourtranslator is really happy and excited to be part of this journey and we look forward to making learning a playful experience for Greek students!

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 τέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αντικαθιστά τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους ήδη συνεργαζόμενους μεταφραστές του ΥΠΕΞ (138 επαγγελμαuntitled-designτίες).

Σύμφωνα με τον νόμο δημιουργίας του Μητρώου, σας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία του με κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει, δεν θίγει και δεν αναιρεί το μέχρι σήμερα καθιερωμένο και κεκτημένο δικαίωμα των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου να εκπονούν ισοτίμως επίσημες μεταφράσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις,  οι οποίες γίνονται αποδεκτές από φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, δικαστικές αποφάσεις και εγκυκλίους φορέων. Εξάλλου, δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών η ρύθμιση του καθεστώτος που διέπει τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ως εκ τούτου, η παροχή υπηρεσιών από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεχίζει να γίνεται κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι και σήμερα, με γνώμονα την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση όσων αναζητούν αξιόπιστες υπηρεσίες μετάφρασης από πανεπιστημιακά καταρτισμένους επαγγελματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το γραφείο μας όπως πάντα για επίσημες μεταφράσεις μέσω της διεύθυνσης info@yourtranslator.io.